එයා කාටද කෝල් කලේ කාටද මැසේජ් කලේ බලාගන්න දැන් එයාගේ ෆෝන් එක ඕනේ නෑ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් පුළුවන්

අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ විශේෂ Android App එකක් ගැන… මේක ඇත්තටම විශේෂ වෙන්නේ ආදරේ කරන අයට තමයි.. ඉස්සර වගේ කාටද කෝල් කලේ මැසේජ් කලේ කියලා...

එයා ගත්ත Call Message Whatsapp Viber ඔයාගේ Phone එකෙන් බලාගන්න

අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ විශේෂ Android App එකක් ගැන… මේක ඇත්තටම විශේෂ වෙන්නේ ආදරේ කරන අයට තමයි.. ඉස්සර වගේ කාටද කෝල් කලේ මැසේජ් කලේ කියලා...

එයා යන එන තැන් ඔයාට බලාගන්න ලේසි ක්‍රමයක් මෙන්න

මේකේ register වෙලා ඉන්න අයට තප්පර 5ක් ඇතුළත ලංකාවේ කොහේ හිටියත් එයාට වදයක් නොවී එයා ඉන්න තැන බලාගන්න පුළුවන් ඩේටා යන්නෙත් නෑ… ඔයාගේ Phone එකෙන්...

log in

reset password

Back to
log in