සල්ලි කෑපෙන්නේ නෑතිව සින්දු අහන්න කියන්න සුපිරි ඈප් එකක් ඈවිල්ලා


Yonder Music කියන්නේ ලoකාවේ පළමු subscription Free Legal Mobile- On Demand Streaming Service එක. Yonder Music වලින් ඔයාලට පුලුවන් මිලියන 20 කට අදික සිoහල , ඉoග්‍රිසි ,හින්දි සහ දෙමළ භාෂාවලින් යුතු ගීත අහන්න..භාගත (Download) කරගන්න. මේ ඈප් එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට කිසිදු වියදමක් යන්නෑතුව subscription කිරිමේ හෑකියාව , වෙලද දෑන්විම් රහිතව ගීත සවන්දෙන්න, පුලුවන් භාගත (Download) කරගන්න පුලුවන්වීම..ඔයලා offline හිටියත් ඔයාලට මෙ ඈප් එක හරහා ගීත සවන් දෙන්න පුලුවන්.සමහර I Tunes , Google Music වගේ service වල ඔයාලට ගීත සවන්දෙන්න භාගත කරගන්න ගෙවන්න ඔන උනත් මේ ඈප් එකෙ එහෙම ගෙවිමක් නෑ..

ඒ වගේම තමා නිතිමය සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කරගත්තු එ කිව්වෙ Legal ඈප් එකක්..එ වගේම ඔයාට ඔන විදියට Playlist හදන්න පුලුවන් විම මෙහි තියෙන තවත් සුවිශේෂිත්වයක් එ විතරක් නෙවෙයි මෙ ඈප් එකේ තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා එ තමයි ඔයලා කෑමති ගීත ගායනා කරන්න පුලුවන් විම එ කිව්වේ කෑරොකේ පහසු කමත් මෙ ඈප් එකේ තියෙනවා. ඔයලා ගායනා කරන ගීතය තප්පර 29 කාල පරාසයක් ඈතුලත ඔයලට Share කරන්නත් පුලුවන්.. කොහොමද යාලුවනේ නියම ඈප් එකක් නෙද Yonder Music කියන්නේ .

මෙතනින් නොමිලේ Download කරගන්න. https://smart.link/5968941433617


සල්ලි කෑපෙන්නේ නෑතිව සින්දු අහන්න කියන්න සුපිරි ඈප් එකක් ඈවිල්ලා

log in

reset password

Back to
log in