අකිල ධනුද්දර පෙම්වතිගේ උපන්දිනේට ඇයව පුදුම කරවපු හැටි


ජැක්සන් ඇන්තනීගේ පුත් අකිල ධනුද්දර කියන්නේ කවුරුත් දන්න කවුරුත් ආදරේ කරන දක්ෂ ජනප්‍රිය තරුණ නළුවෙක්. ඔහුගේ ආදරණීය පෙම්වතිය වන ඒමිගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අකිල ධනුද්දර, මාධවී වත්සලා සහ සිනෙති අකිලා ඇතුළු පිරිසක් එකතු වෙලා ජාඇල පිහිටි පෙම්වතියගේ නිවසට ගිහින් තිබුණේ ඇයව පුදුම කරන්න එහිදී ඇයව පුදුම කරවමින් උපන්දිනය සැමරූ චායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න..


අකිල ධනුද්දර පෙම්වතිගේ උපන්දිනේට ඇයව පුදුම කරවපු හැටි

log in

reset password

Back to
log in