දෙවෙනි ඉනිම කළඹපු චූටි මැණිකේ හදිසියේම මනාලියක් වෙලා


මේ දවස්වල දෙවෙනි ඉනිමේ හැමෝම අතර කතාබහවෙන චරිතයක් තමයි ශලිනි ප්‍රනාන්දු කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් “චූටි මැණිකේ” කියන්නේ. මේ දවස්වල ෆේස්බුක් එකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය චරිතයක්, ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය දිනා ගන්නා ඇය පසුගිය දිනක මනාලියක් ලෙස හැඩවුණු ඡායාරූප පෙළක් අපට හමුණා. ඒ සියල්ල පහළින් නරඹන්න..


දෙවෙනි ඉනිම කළඹපු චූටි මැණිකේ හදිසියේම මනාලියක් වෙලා

log in

reset password

Back to
log in