ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් ගේ නවතම චායාරූප එකතුවක් චායාරූප සියල්ල මෙතනින්


නව පරපුරේ රංගන ශිල්පිනියක් වන ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් කාගේත් සිත දිනාගත් රංගන ශිල්පිණියක් වනවා. ඇයගේ නවතම  ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද් ගේ නවතම චායාරූප එකතුවක් චායාරූප සියල්ල මෙතනින්

log in

reset password

Back to
log in