කසුන් + චමත්කා ලස්සන Photoshoot එකක් මෙන්න ෆොටෝ සියල්ලම මෙතනින්


ඔයාල කවුරුත් දන්න හපන් පැදුරේ කසුන් ගේ විවාහය වෙනුවෙන් තිබුණ Photoshoot එකේ මේ ෆොටෝ සෙට් එක අපිට හම්බුනේ Shine Photography ෆේස්බුක් පිටුවෙන්..


කසුන් + චමත්කා ලස්සන Photoshoot එකක් මෙන්න ෆොටෝ සියල්ලම මෙතනින්

log in

reset password

Back to
log in