අඩි 40 ක් ගැඹුරු මාස 3ක් ඇතුළත කොල්ලෝ 3ක් බිලිගත් රංගල ස්භාවික නාන තටාකය


මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ජාල වල නිතර නිතර කතා බවට ලක් වෙන මහනුවර තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති රංගල ස්භාවික නාන තාටකයේ දිය නෑම සඳහා ලංකාවේ නොයෙකුත් ප්‍රදේශ වලින් විශාල පිරිසක් පැමිණෙනවා.

මේ දින වල සති අන්තයේ මෙහි විශාල පිරිසක් දැක ගත හැකි අතර ඉතාම අලංකාර ස්භාවික නාන තටාකයක් ලෙස පෙනුනත් ඇතමුන් දිය නෑමට යෑමේදී මෙහි ගැඹුර පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නෑ මෙහි දිය නෑමට ගොස් දැනට තිදෙනෙකු මිය ගිහින් තිබෙන අතර අඩි 40 ක් ගැඹුරු මෙම ස්ථානයේ දිය නෑම ඉතාම අනතුරුදායක බව ගම්වාසීන් පැවසුවත් ඇතමුන් මෙහි දිය නෑම සිදු කරනවා.

එසේ දිය නෑමට ගිය තරුණයකු අවාසනාවන්ත ලෙස පසු ගිය දිනක තටාකයේ ගිලි මිය ගියා පැය කිහිපයකට පසු එම තරුණයා සොයා ගත් අතර ඒ වන විටත් ඔහු මෙලොවින් සමුගෙන තිබුනා. මේ එම තරුණාගේ ඡායා රූප කිහිපයකි.

මේ දින වල සති අන්තයේ මෙහි විශාල පිරිසක් දැක ගත හැකි අතර ඉතාම අලංකාර ස්භාවික නාන තටාකයක් ලෙස පෙනුනත් ඇතමුන් දිය නෑමට යෑමේදී මෙහි ගැඹුර පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නෑ මෙහි දිය නෑමට ගොස් දැනට තිදෙනෙකු මිය ගිහින් තිබෙන අතර අඩි 40 ක් ගැඹුරු මෙම ස්ථානයේ දිය නෑම ඉතාම අනතුරුදායක බව ගම්වාසීන් පැවසුවත් ඇතමුන් මෙහි දිය නෑම සිදු කරනවා. දැනුවත් කරන්න ශෙයා කරන්න.. මෙවැනි මිනිස් ජීවිත බිලිගන්නා ස්ථාන වල දිය නෑමෙන් වැළකී සිටින්න…

එසේ දිය නෑමට ගිය තරුණයකු අවාසනාවන්ත ලෙස පසු ගිය දිනක තටාකයේ ගිලි මිය ගියා පැය කිහිපයකට පසු එම තරුණයා සොයා ගත් අතර ඒ වන විටත් ඔහු මෙලොවින් සමුගෙන තිබුනා. මේ එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව මෙතනින් නරඹන්න Video


අඩි 40 ක් ගැඹුරු මාස 3ක් ඇතුළත කොල්ලෝ 3ක් බිලිගත් රංගල ස්භාවික නාන තටාකය

log in

reset password

Back to
log in