හදිස්ස්සියට විනාඩි 2න් දාගන්න පුළුවන් ලස්සන Hairstyles 10 ක්


ඕන කෙල්ලෙක් කැමති කොහේ ගියත් ලස්සනට යන්න. මේ නිසානේ පිරිමි පාර්ශවය කාන්තාවන්ට චෝදනා කරන්නේ ගමනක් යන්න ගියහම ලෑස්ති වෙන්න වෙලා යනවා වැඩි කියලා. ඔව් ඔව් ඔය ෆේස්බුක් එකේ ජෝක් පොස්ට් එහෙමත් දාන්නේ කට්ටිය හැබැයි එහෙම කියල අපිට ආවට ගියාට එලියට බහින්නත් බෑ නේද.

පොඩ්ඩක් හැඩ වැඩ වෙලා යන්න එපායේ.. කොන්ඩේ කියන්නේ ඔබේ රූපය තව තවත් ලස්සන කරන දෙයක්. ඉතිං අපි හැමෝම කැමතියි එක එක විදිහට Hairstyles දාලා ලස්සන වෙන්න. මේ තියෙන්නේ ඔබට ඉක්මනින්ම සහ පහසුවෙන්ම දාගන්න පුළුවන් Hairstyles 10ක්.

01. එක කොන්ඩ කටුවකින් දාන්න පුළුවන් Hairstyle බලමු

02. කොණ්ඩය කැරළි කිරීම බලමු

03. සිහින් කොන්ඩ පටියකින් දාන්න පුළුවන් Hairstyles

04. සැහැල්ලු ponytail එකක් දාමුද

05. පළල් කොන්ඩ පටියකින් දන්න පුළුවන් Hairstyles

06. ප්‍රංශ ඇබරුම බලමු

07. කොන්ඩ ගෙඩිය සහ ගෙතුම් එකතුව

08. මලක් සහිත සැහැල්ලු ponytail එක

09. හිස වටා ගෙතුම

10. පැති ponytail එක

හොදයි නේද යාලුවන්ටත් බලන්න ශෙයා පාරක් දාන්න..


හදිස්ස්සියට විනාඩි 2න් දාගන්න පුළුවන් ලස්සන Hairstyles 10 ක්

log in

reset password

Back to
log in