දවස පුරා ඇතිවෙන්න සිංදු අහන්න නොමිලේ ඇප් එකක් දැන්ම දාගන්න


මේකනම් පට්ට APP එකක් ඉස්සර වගේ සිංදු හොයන්න.. ඩව්න්ලෝඩ් කරන්න ඕනි නෑ දැන්… Yonder Music APP එක දාගත්තම අපි ආස කරන සිංදු ඔක්කොම ඒකෙ තියෙනවා… සිංහල හින්දි English ඔක්කොම අලුත් ඒවා පරණ ඒවා අලුතින්ම Release වෙන ඒවා මේ ඔක්කොම Album විදිහට…

මේකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි ඩයලොග් User ලට මේ APP එක පාවිච්චි කරන අයට DATA වලට කිසිම මුදලක් අය වෙන්නේ නෑ
දවස පුරා ඇතිවෙනකම සිංදු අහන්න සින්දු Download කරන්න… සුපිරිම APP එකක්…
පහත ලින්ක් එකෙන් ඩව්න්ලෝඩ් කරගන්න
Yonder Music

Android අයට උඩ එක වැඩ නැත්නම් පහල ලින්ක් එකෙන් ඩව්න්ලෝඩ් කරගන්න –
Yonder Music


දවස පුරා ඇතිවෙන්න සිංදු අහන්න නොමිලේ ඇප් එකක් දැන්ම දාගන්න

log in

reset password

Back to
log in