බුකියා පුරා පැතිර යන Dancing Class එකේ වීඩියෝව මෙන්න“තව කෙනෙක්” නොයෙල් රාජ් ගේ අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝව, ආන්දෝලනාත්මක දර්ශණ කිහිපයක් ඇතුළත් වීම නිසා මේ වනවිට බුකිය පුරා කතාවට ලක්වෙමින් පවතී එම Music Video ඔබට පහතින් නැරඹිය හැක…

තව කෙනෙක් ළඟ ඔයා… හොඳින් ඇතිනම් මෙදා…
මම දුරින් හිදින්නම්… යලිත් තනිකඩ වෙලා…
මගේ දෑස පියවෙන තුරා.. හිටියාට ඔබ වෙන් වෙලා..
ඔබ ආයේ දිවියේ පුරා.. මං වාගේ රැවටෙන්නෙපා..

හිතට දැනුනා නම් ශෙයා පාරක් දාගනම යන්න…


බුකියා පුරා පැතිර යන Dancing Class එකේ වීඩියෝව මෙන්න

log in

reset password

Back to
log in