වයසත් සමග ඇස් වටා දිස්වන ඉතා කුඩා රැලි ගතයිට මෙන්න විසදුම

අපගේ ඇස් වටා දිස්වන ඉතා කුඩා රැලි ගතයිට කවුරුත් කැමතිවන්නේ නැත.

වයසත් සමගම එය වඩා වැඩි වීම මහත් ප්‍රශ්නයක් සහ අපහසුතාවයකි.

උසස් තත්වයේ රූපලාවන්‍ය නිශ්පාදන මගින් රැලි පෙනුම වැලකීම සදහා පෝෂනතත්වය උසසත් යම් යම් ක්‍රිම් නිෂ්පාදනය කරයි.

අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇස්වටා ඇති එම රැලි හා දුර්වර්ණයන් ඉවත් කිරීම සදහා වඩාත් කාර්යක්ෂම නිවසේදීම ඔබට අඩුවෙන් සාදාගත හැකි ප්‍රතිකාරක් ගැනයි.

අයි ක්‍රීම්
(අයිස්ක්‍රීම් නෙමෙයි හොඳේ)
වැදගත්: අමුද්‍රව්‍ය සියලු හයිබවලජෙනික් බැවින් අසාත්මිකතා ඇතිනම් ප්‍රවේශම් වන්න.

අමුද්‍රව්‍ය:
පොල් තෙල් තේහැදි 01
විටමින් ඊ බිබිලි දෙකක්
ත්‍යිමන්ඔයිල් 02
සකස් කරගැනීම සහ පරිපාලනය.

විටමින් ඊ හා අත්‍යවශ්‍ය ත්‍යිමන්ඔයිල් සහ පොල්තෙල් බදුනක දමා හොදින් මිශ්‍ර කරගන්න. හොදින් මිශ්‍ර කරගත් පසු එය ශීතකරනයේ තබාගන්න..

රාත්‍රී නිදාගන්න කලින් පැයක් ඇස්වටා සම්බාහනය කරගන්න.
වියළි සම ඒ සමගම ගැලවී යනු ඇත. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *