කන පිහිටන ආකාරය අනුව ඔබ ගැන කියවෙන දේවල් මෙන්න

ඔබේ කනේ හැඩය අනුව හෙලි කරන විශ්මිත රහස් ගැන ඔබ දැන සිටියාද.. අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවෙ කනෙන් මිනිස්සු මනින හැටි දැනගන්න විදිහයි.

පෙනුමෙන් දේහ ලක්ෂන බැලීම වසර සිය ගණනක සිට චීන සංස්කෘතියේ කොටසක්ව පැවතියා. ඔවුන් මුහුනේ ලක්ෂන අනුව චරිත තීරණය කරයි. ඒ අතරින් කන්වල හැඩය සදහා අවධානය යොමු කරමු.

  1. කුඩා කන්: මේ අය හැම විටම සමහර ගැටලු විසඳීම සමග කාර්යබහුල අයයි
  2. මහා කන්: විද්වතුන් සාමාන්යයෙන් විශාල කන් ඇති අයයි
  3. කුඩා කණ් පෙති ඇති : කටයුතු මගහරින අය. වගකීම් නොගන්නා අයයි.
  4. විශාල කණ් පෙති ඇති : ශක්තිමත් සහ තනිව ක්‍රියාකරන අයයි
  5. ඝන කන් : ජීවිතයේ අත්දැකීම් බහුල අයයි
  6. මහ ඝන කන් : කම්මැලි අයයි.

  1. කොට කන් : මෙම ජනතාව තමන්ගේ කෝපය පාලනය කිරීම සඳහා වෙහෙස මහන්සි වේ. සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන් වෙන්ස්වේ. පරිත්‍යාග ශීලී අය නොවේ
  2. නෙරා ඇති කන් : සාමාන්‍ය බුද්ධීමත් සහ වෛර ඇති පුද්ගලයන් වේ. කාර්යාල රැකියා සදහා සුදුසු නොවේ
  3. වෙන්වූ කන්පෙති ඇති : ඔවුන් ඉතා දක්ෂ ලෙස සැලසුම්කරුවන් නිසා උපත නායකයන්වේ
  4. විසිරී ඇති කණ් : ඔවුන් ඉතා සාමාන්‍ය අයවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *