අම්මාට ආදරය කරන ඔයාලට රුපියල් 50000 ක මුදල් තෑග්ගක්

ඔයත් ඔයාගේ අම්මාට ගොඩාක් ආදරේ කරන කෙනෙක්ද ? එහෙනම් ඔයාගේ ආදරණිය අම්මටත් උපහාරයක් කරලා මුදලිනුත් රුපියල් 50 000 ක් වගේම වටිනා තැගී Glow Go වෙතින්...

වමත හුරු පුද්ගලයින් ලොව හොඳම ආදරවන්තයින්ලු කියවල බලන්නකෝ

වමත හුරු පුද්ගලයින් ලොව හොඳම ආදරවත්නයින් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඇයිද යන්න පිළිබඳව ඔබට දැඩි කුතුහලයක් ඇතිවෙන්නට ඇති. නමුත් මෙම කරුණු කියවපු පසුව නම් එය සාධාරණ බව...

log in

reset password

Back to
log in