එයා කාටද කෝල් කලේ කාටද මැසේජ් කලේ බලාගන්න දැන් එයාගේ ෆෝන් එක ඕනේ නෑ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් පුළුවන්

අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ විශේෂ Android App එකක් ගැන… මේක ඇත්තටම විශේෂ වෙන්නේ ආදරේ කරන අයට තමයි.. ඉස්සර වගේ කාටද කෝල් කලේ මැසේජ් කලේ කියලා...

වමත හුරු පුද්ගලයින් ලොව හොඳම ආදරවන්තයින්ලු කියවල බලන්නකෝ

වමත හුරු පුද්ගලයින් ලොව හොඳම ආදරවත්නයින් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඇයිද යන්න පිළිබඳව ඔබට දැඩි කුතුහලයක් ඇතිවෙන්නට ඇති. නමුත් මෙම කරුණු කියවපු පසුව නම් එය සාධාරණ බව...

log in

reset password

Back to
log in