ඔබ ප්‍රිය කරන ජනප්‍රිය කාටුන් චරිත සැබෑ ජීවිතයේ හමුවූ පුදුම හිතෙන අවස්ථා 15ක් මෙන්න

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි එදිනෙදා නරඹපු, නරඹන කාටුන්වල චරිත හා සමානකම් ඇති ඒවාට ගැලපෙන සැබෑ ජීවිතයේ හමුවුන අය ගැනයි.

ඩිස්නි කුමරියක වීමට සිහින නොදකින දරියන් සිටීවිද? සින්ඩරෙල්ලා, ස්නෝ වයිට්, ලිට්ල් මේරයිඩ්, රපුන්සෙල් – ඔබේ තේරීම කුමක්ද. නමුත් සමහර අයගේ ඉරණම වෙනත් සැලසුමක් ගෙන තිබුනා. ඔවුන්ට එය අවශ්‍ය වුවේ නැතත්, සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍රපටයකට හෝ රූපවාහිනී වැඩසටහන් චරිතයකට සමාන පෙනුමක් ලැබීමට තරම් වාසනාවන්ත වුනා

Elsa, Frozen

Gru, Despicable Me

Mrs. Potato Head, Toy Story

Minions, Despicable Me

Leela, Futurama

Lilo, Lilo & Stitch

Merida, Brave

Meg Griffin, Family Guy

Hot Meg, Family Guy

Gadget Hackwrench, Chip ‘N Dale Rescue Rangers

Flash, Zootopia

The Simpsons, The Simpsons

Ned Flanders, The Simpsons

Yubaba, Spirited Away

Mother Gothel, Tangled

Jessica Rabbit, Trail Mix-Up

පුදුමයි ඒත් ඇත්තයි කියන්නේ මෙන්න මේවට තමයි… යාලුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *