අන්තර්ජාලයට එක්වුනු ෂෙරිල් ඩෙකර්ගේ නවතම ඡායාරූප පෙල මෙන්න

ෂෙරිල් ඩෙකර් කියන්නේ හැමෝගෙම ආදරය දිනා ගත්ත ජනප්‍රිය නිළියක් වගේම ජනප්‍රිය ගායක රුවන් හෙට්ටි ආරච්චිගේ බිරිදයි
ඇයගේ නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් පසුගියදා අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.
එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් නැරඹිය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *